Faq

"Talent is good, practice is better, passion is best"

Chapewerken

 

Voor meer informatie of

een vrijblijvende prijsofferte.

Vanoppen Geert bvba

 

 

Automatische dekvloer nivelleermachine

Veelgestelde vragen

 

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Hieronder zijn er al een aantal veelgestelde vragen met antwoorden weergegeven.

Twijfel echter niet om ons te contacteren.

 

Wanneer wordt een chape of cementgebonden dekvloer aangelegd?

 

Een chape of cementgebonden dekvloer wordt pas aangelegd na de beëindiging van de ruwbouwwerken, het plaatsen van het buitenschrijnwerk met beglazing en of het afdichten van de buiten openingen, De beëindiging van de installatie van de leidingen voor elektriciteit, waterleiding, afvoeren, verwarming, informatica, domotica en de stukadorswerken..

Het afgewerkt bovenvlak van de dekvloer dient zoveel lager gelegen dan het op het plan aangegeven afgewerkte vloerpeil, als nodig voor het aanbrengen van de vloerafwerking.

 

Waarom wordt een chape of cementgebonden dekvloer aangelegd?

 

De dekvloer wordt aangebracht op de draagvloeren van gewapend beton, of elk ander hard grondvlak, ten einde een vlakke ondergrond te vormen waarop de vloerbedekking kan gelegd worden (Vloertegels natuursteen, parket, laminaatparket, kurk, linoleum of tapijt).

 

Wat zijn de prestaties en eisen van een chape of cementgebonden dekvloer?

 

Er worden hoofdzakelijk drie soorten prestaties vereist van een dekvloer:

 

Vlakheid – aanvangsniveau – waterpas

Ruwheid

Druksterkte

 

 

Ze worden in het bestek of bij de bestelling opgegeven welke sterkteklasse, vlakheidsklasse en minimale dikte er toegepast moet worden of door het opleggen van een bepaalde prestatieklasse.

 

Vb. vlakheid Klasse A ( T.V. 189 ) W.T.C.B

Sterkteklasse: GD 20.

Dekvloerdikte (mm): 50.

 

Hoe is de samenstelling van chape of cementgebonden dekvloer?

 

Een cementgebonden dekvloer bestaat uit 1 m³ rijnzand (type: 0/3), max. 250 kg cement /m³, zuiver aanmaakwater en hulpstoffen.

(De meest courante hulpstoffen hiervoor zijn ofwel de vloeibaar makers – waterreductor, plastificeermiddelen, of een warmtegeleidingsmiddel voor vloerverwarming, versneller en eventueel alkaliresistente glasvezel als bewapening).

Alkaliresistente glasvezels werden speciaal ontwikkeld om aan de eisen van de cementdekvloer te voldoen en kunnen zonder enig voorbehoud worden toegepast volgens DIN 18 560. De glasvezels worden door doseercomputer in de menger toegevoegd waardoor een optimale verdeling van de vezel in de chape gegarandeerd wordt.

 

Eigenschappen en productvoordelen van vezel versterkte dekvloer:

 

•Alkaliresistente glasvezels voor een duurzaam effect.

•Vermindering van krimpscheuren.

•Positieve invloed op de vroege sterkte en de eindsterkte.

•Homogene verdeling van de vezels tijdens het mengproces.

•Optimale binding tussen de alkaliresistente glasvezels en de betonmatrix.

•Verhoogde slijtvastheid en buigsterkte van de dekvloer.

 

 

Voordelen snel droog toepassing in cementdekvloer:

 

• Het restvochtgehalte is na respectievelijk 4, 10 of 16 dagen lager dan de vereiste 2% .

• De gewenste vloerafwerking kan na respectievelijk 4, 10 of 16 dagen worden gerealiseerd.

• Er kan een garantie gegeven worden op een nauwkeurig te bepalen opleveringstermijn.

• In de droogtijdversneller zit een geïntegreerde vezelwapening ten behoeve van het reduceren van krimpscheuren

•Terugkeren van vocht wordt nagenoeg uitgesloten door hydrofobe eigenschappen.

 

Nadelen snel droog toepassing in cementdekvloer:

•Relatief duur systeem.

•Tijdens de opwarmfase mogen geen pleisterwerkzaamheden worden uitgevoerd .

•Vloeroppervlakten mogen tijdens de opwarmfase niet afgedekt worden.

 

Wat zijn de termijnen voor ingebruikname van een chape of cementgebonden dekvloer?

 

Voor een cementgebonden dekvloer (chape) worden volgende principes toegepast:

 

De dekvloer moet gedurende minimum 3 dagen in een vochtige omgeving gehouden, d.w.z. dat de kamers afgesloten en niet geventileerd worden.

Hij moet gedurende minimaal 1 week afgeschermd worden van tocht (gesloten ruimten).

Er moet worden gewacht om de vloer een eerste maal voorzichtig te belopen, zonder bijkomende belastingen, tot de vloer 5 tot 7 dagen oud is.

De eerste belasting door stapelen van materialen, goed verdeeld en zonder puntbelasting, ten vroegste na 15 dagen toelaten.

Voor een volledig gebruik moet worden gewacht tot de vloer 28 dagen oud is (de wachttijd voor het plaatsen van de vloerbedekking echter ook af van andere criteria, zoals het vochtgehalte)

 

Wat zijn de droogtijden van een chape of cementgebonden dekvloer?

 

Na het respecteren van de termijnen voor ingebruikname, moet de dekvloer drogen, d.w.z. dat het aanmaakwater moet verdampen tot een vochtgehalte bereikt wordt dat verenigbaar is met de voorziene vloerbedekking en haar plaatsingstechniek

De droogtermijnen worden in belangrijke mate beïnvloed door de weersomstandigheden(relatieve vochtigheid, temperatuur ...).

 

Droogtijd van de dekvloer: een vuistregel is dat je tot vijf centimeter één week per centimeter moet rekenen. Elke extra centimeter, telt voor twee weken. In theorie duurt het hele proces bij 20° C plusminus vier weken. Maar de praktijk toont dat het antwoord complexer is en afhangt van allerlei factoren. De temperatuur, maar ook de relatieve vochtigheid. In de zomer zal de buitenlucht meer vocht opnemen dan op een druilerige herfstdag. Ook logisch: hoe meer centimeters chape, hoe meer water en hoe langer de wachttijd.

 

Het vochtgehalte wordt volgens een welbepaalde methode gecontroleerd:

(gemeten met de carbidefles en uitgedrukt in massapercent).

Het is dan ook aanbevolen informatie in te winnen bij de aannemer van de vloerbedekking.

•Voor het plaatsen van parket aanvaardt men een max. vochtgehalte van 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer.

•Indien de vloerbedekkingen dampdicht zijn en/of indien vochtgevoelige lijmen worden gebruikt, is het toegelaten vochtgehalte beperkt tot 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer. In geval van vocht doorlatende vloerbedekkingen en indien de gebruikte lijmen niet vochtgevoelig zijn, bedraagt het maximale toelaatbare vochtgehalte 5 % voor cementgebonden dekvloeren.

•Voor harde vloerbedekkingen en hun voegen is het vochtgehalte in de cementgebonden die op zichzelf geen ongunstige factor.

•Bij vloerbedekkingen van sommige marmer of kalksteensoorten moet er evenwel voor worden gezorgd dat de dekvloer droog is en blijft.

 

Bel ons

 

:+32(0)478 967899

" /> prijs chape

 

Chapewerken

Vanoppen Geert bvba

Spierhoofseweg 3b

3520 Zonhoven

BTW N° 0568781769

(c) Vanoppen Geert bvba (V51)