Faq

VEEL GESTELDE VRAGEN


Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Hieronder zijn er al een aantal veelgestelde vragen met antwoorden weergegeven.

Twijfel echter niet om ons te contacteren.


Computer gestuurde EPS menger
Chapewagens
Computer gestuurde chapewagen


Wanneer wordt een chape of cementgebonden dekvloer aangelegd?

Een chape of cementgebonden dekvloer wordt pas aangelegd na de beëindiging van de ruwbouwwerken, het plaatsen van het buitenschrijnwerk met beglazing en of het afdichten van de buiten openingen, De beëindiging van de stukadorswerken en installatie van de leidingen voor elektriciteit, waterleiding, afvoeren, verwarming, informatica en Domotica. Het afgewerkt bovenvlak van de dekvloer dient zoveel lager gesitueerd dan het op het plan aangegeven afgewerkte vloerpeil, als nodig voor het aanbrengen van de vloerafwerking.

vlakheid Klasse 2 volgnr. T.V. 189 cfr. W.T.C.BWaarom wordt een chape of cementgebonden dekvloer aangelegd?

De dekvloer wordt aangebracht op de draagvloeren van gewapend beton, of elk ander hard grondvlak, ten einde een vlakke ondergrond te vormen waarop de vloerbedekking kan gelegd worden (Vloertegels natuursteen, parket, laminaatparket, kurk, linoleum of tapijt).Het afgewerkt bovenvlak van de dekvloer dient zoveel lager gesitueerd dan het op het plan aangegeven afgewerkte vloerpeil, als nodig voor het aanbrengen van de vloerafwerking.

 Wat zijn de prestaties en eisen van een chape of cementgebonden dekvloer?

Er worden hoofdzakelijk drie soorten prestaties vereist van een dekvloer:

Vlakheid – aanvangsniveau – waterpas

Ruwheid

Druksterkte

Buigsterkte

Ze worden in het bestek of bij de bestelling opgegeven welke sterkteklasse, vlakheidsklasse en minimale dikte ertoegepast moet worden of door het opleggen van een bepaalde prestatieklasse.

Vb. vlakheid Klasse A ( T.V. 189 ) W.T.C.B

Sterkteklasse : GD 20.

Dekvloerdikte (mm): 50.Hoe is de samenstelling van chape of cementgebonden dekvloer?

Een cementgebonden dekvloer bestaat uit 1 m³ rijnzand (type: 0/3), max. 250 kg cement /m³, zuiver aanmaakwater en hulpstoffen.

(De meest courante hulpstoffen hiervoor zijn ofwel de super plastificeerders – waterreductor, of een warmtegeleidingsmiddel voor vloerverwarming, versneller en eventueel alkaliresistente glasvezel als bewapening).

Alkaliresistente glasvezels werden speciaal ontwikkeld om aan de eisen van de cementdekvloer te voldoen en kunnen zonder enig voorbehoud worden toegepast volgens DIN 18 560. De glasvezels worden door doseercomputer in de menger toegevoegd waardoor een optimale verdeling van de vezel in de chape gegarandeerd wordt.

 Eigenschappen en productvoordelen van vezel versterkte dekvloer:

Alkaliresistente glasvezels voor een duurzaam effect.

Vermindering van krimpscheuren.

Positieve invloed op de vroege sterkte en de eindsterkte.

Geen uitzakken of bovendrijven van de glasvezels.

Homogene verdeling van de vezels tijdens het mengproces.

Optimale binding tussen de alkaliresistente glasvezels en de betonmatrix.

Verhoogde slijtvastheid en buigsterkte van de dekvloer.


Geisoleerde buitenschil


Wat zijn de termijnen voor ingebruikname van een chape of cementgebonden dekvloer?

Voor een cementgebonden dekvloer (chape) worden volgende principes toegepast:

De dekvloer moet gedurende minimum 3 dagen in een vochtige omgeving gehouden, d.w.z. dat de kamers afgesloten en niet geventileerd worden.

Voordelen snel droog toepassing in cementdekvloer:

Het restvochtgehalte is na respectievelijk 4, 10 of 16 dagen lager dan de vereiste 2% .

De gewenste vloerafwerking kan na respectievelijk 4, 10 of 16 dagen worden gerealiseerd.

Er kan een garantie gegeven worden op een nauwkeurig te bepalen opleveringstermijn.

In de droogtijdversneller zit een geïntegreerde vezelwapening ten behoeve van het reduceren van krimpscheuren

Terugkeren van vocht wordt nagenoeg uitgesloten door hydrofobe eigenschappen.

Hij moet gedurende minimaal 1 week afgeschermd worden van tocht (gesloten ruimten). Er moet worden gewacht om de vloer een eerste maal voorzichtig te belopen, zonder bijkomende belastingen, tot de vloer 5 tot 7 dagen oud is. Een zandcement dekvloer hardt gemiddeld 1 cm per week uit. De eerste belasting door stapelen van materialen, goed verdeeld en zonder puntbelasting, ten vroegste na 15 dagen toelaten. Voor een volledig gebruik moet worden gewacht tot de vloer 28 dagen oud is (de wachttijd voor het plaatsen van de vloerbedekking echter ook af van andere criteria, zoals het vochtgehalte)

 Wat zijn de droogtijden van een chape of cementgebonden dekvloer?

Na het respecteren van de termijnen voor ingebruikname, moet de dekvloer drogen, d.w.z. dat het aanmaakwater moet verdampen tot een vochtgehalte bereikt wordt dat verenigbaar is met de voorziene vloerbedekking en haar plaatsingstechniek. De droogtermijnen worden in belangrijke mate beïnvloed door de weersomstandigheden(relatieve vochtigheid, temperatuur ...).

Het vochtgehalte wordt volgens een welbepaalde methode gecontroleerd: (gemeten met de carbidefles en uitgedrukt in massapercent). Het is dan ook aanbevolen informatie in te winnen bij de aannemer van de vloerbedekking. Voor het plaatsen van parket aanvaardt men een max. vochtgehalte van 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer.

Indien de vloerbedekkingen dampdicht zijn en/of indien vochtgevoelige lijmen worden gebruikt, is het toegelaten vochtgehalte beperkt tot 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer. In geval van vocht doorlatende vloerbedekkingen en indien de gebruikte lijmen niet vochtgevoelig zijn, bedraagt het maximale toelaatbare vochtgehalte 5 % voor cementgebonden dekvloeren. Voor harde vloerbedekkingen en hun voegen is het vochtgehalte in de cementgebonden die op zichzelf geen ongunstige factor. Bij vloerbedekkingen van sommige marmer of kalksteensoorten moet er evenwel voor worden gezorgd dat de dekvloer droog is en blijft. Hij moet gedurende minimaal 1 week afgeschermd worden van tocht (gesloten ruimten). Er moet worden gewacht om de vloer een eerste maal voorzichtig te belopen, zonder bijkomende belastingen, tot de vloer 5 tot 7 dagen oud is. De eerste belasting door stapelen van materialen, goed verdeeld en zonder puntbelasting, ten vroegste na 15 dagen toelaten. Voor een volledig gebruik moet worden gewacht tot de vloer 28 dagen oud is (de wachttijd voor het plaatsen van de vloerbedekking echter ook af van andere criteria, zoals het vochtgehalte)


Wat is EPS mortel?

Een EPS-mortel is een isolatiechape, waarbij EPS-isolatieparels vermengd worden met het cement.

Dit resulteert in een lichte en goed isolerende chape.

Op deze EPS-isolatiechapemortel moet wel nog steeds een afwerkchape van minimaal 5 cm dikte geplaatst worden.Wat is isolatiechape?

In de volksmond wordt er vaak gesproken over een ‘isolerende chape’.

Echter hiermee wordt een isolerende laag en een afwerkchape bedoelt.

Op de isolerende laag moet steeds nog een afwerkchape van minimaal 5 cm dikte geplaatst worden.


Wat is een isolerende uitvulchape?

 

Door gebruik te maken van een computer gestuurde menginstallatie en EPS parels gemend met cement en speciale hulpstoffen is het mogelijk een zeer stabiele EPS isolatie mortel aan te maken op de werf met een hoge isolatie waarde en de vereiste druksterkte.

 

 •  De voordelen van EPS isolatie mortel t.o.v. PUR isolatie is:
 • Niet schadelijk voor de gezondheid of het milieu.
 • Vrij van CFK en HBCD (geen schadelijke gassen). 
 • Op de werf geproduceerd, verpompt en geplaatst.
 • Vloeibare isolerende uitvulling aan een stuk gegoten. 
 • Zelf verdichtend en perfect omhullend. 
 • Minimale voorbereiding van de ondergrond, geen bescherming vereist, geen beschermingsfolie  voor ramen of muren nodig.
 • EPS parels gemengd met cement en speciale hulpstoffen zorgen voor een duurzame isolatiechape met blijvende eigenschappen.
 • Vlak afgestreken, voor het plaatsen (tracken) van vloerverwarming.
 • Isolerende en uitvulling in één laag 
 • Onbrandbaar 
 • Minimale belasting van de constructie. 
 • Vrijwel krimpvrij. 
 • Thermische-akoestische isolatie.
 • Naadloze isolatie, dus geen koudebruggen. 
 • Computer gestuurde recepten voor een ongeëvenaarde kwaliteit.
 • Is beloopbaar na een droogtijd van 72 uren.Wanneer een isolerende uitvulchape plaatsen?

 

Volgens de EPB wetgeving word er een verschil gemaakt tussen:

 

Het beschermd volume is het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water),

de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

 

Voor de oppervlakten die liggen aan de buitenomgeving in een beschermde volume (dak, muren en vloeren RODE LIJN) werden

de Star Baeds low lambda 40 als vloerisolatie voor ontwikkeld, de R waarde (isolatiewaarde) telt mee in de EPB berekening.

Voor alle andere oppervlaktes binnen het beschermd volume die niet raken aan de buitenste schil werd de AIRPOP(Thermo150) voor ontwikkeld.

 

Voorbeeld:                                                                                                                                                                                                                                           

het volume binnen de rode lijn is het beschermd volume voor dit gebouw.

Het beschermd volume is het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (dak, muren en vloeren),

 

EPS vloerisolatie met Star beads low lambda40 is duurder dan de AIRPOP(Thermo150).

 


Wat is en thermische en akoestische vloerisolatie met een lambda waarde van 0.041?

Star*beads low lambda 40 zijn speciaal ontwikkelde nieuwe EPS parels voor het bekomen van een lichtgewicht mortel met hoge isolatiewaarden en zijn CFK vrij en HBCD vrij. Deze isolatiewaarden worden enkel bereikt door het toevoegen van ISO*STAY additief dat door iso*star speciaal is ontworpen om de onderstaande waarden te bekomen. De parels worden vermengd met cement en toeslagstof  om tot een isolerende mortel te komen.

zelfde eigenschapen als een isolerende uitvulchape.

(1.3 cm EPS vloerisolatie vervangt 1 cm PUR).

 


Wanneer mag EPS mortel belopen worden?

We raden aan minstens 4 dagen te wachten alvorens deze te betreden en vloerverwarming te plaatsen. EPS -isolatiecxhapel mag niet als werkvloer aanzien worden, het is aangeraden om andere werken te voorzien na het plaatsen van definitieve chapelaag.Wat zijn de voordelen van isolatiechape?


 • Sterke thermische isolatiewaarde waardoor de woning aangenaam warm blijft en u bespaart op uw energiefactuur.
 • Het beperkte gewicht en geluidsisolerende eigenschappen maken het een ideale oplossing voor verdiepingsvloeren.
 • Heeft een korte droogtijd en is uitermate geschikt voor vloerverwarming.
 • Het is een drukvast materiaal dat alle holten probleemloos vult. Bovendien heeft het een zeer goede hechting met de ondergrond.Wat zijn de eigenschappen van STAR BEADS LL40?


 • Lamba-waarde : 0.041 W/mK.
 • Druksterkte : 150 Kpa.
 • 21 Db vermindering bij 10cm.
 • Is beloopbaar na een droogtijd van 72 uren.